Welkom

Hoe kunt u als professional uw medewerkers met een arbeidsbeperking op weg helpen naar een gezonde(re) leefstijl? Dit kennisplein BRAVO (Bewegen, Roken, Alcohol & drugs, Voeding, Ontspanning) biedt:

  • Achtergronden over vitaliteit en gezondheid
  • Tips en tools en praktijkvoorbeelden over BRAVO-thema’s en activiteiten
  • Voorbeelden van een concrete aanpak om met relatief weinig inspanning goede resultaten te bereiken

Uitgelicht

Hoe en waarom Bravo?

Dit kennisplein BRAVO is een initiatief van SBCM en bundelt de kennis en ervaringen die de sector de afgelopen jaren opdeed met BRAVO-activiteiten. De informatie is vergaard door de Initiates file downloadKenniskring BRAVO.

Het MTO is ook een middel om klachten te ondervangen. Een reden om in de kwaliteitscode van Cedris op te nemen dat ieder lid periodiek een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (minimaal 1 x per 3 jaar) houdt voor de gehele organisatie, inclusief ondersteunend personeel en (waar van toepassing) participanten.

Dit kennisplein

Dit kennisplein BRAVO is een ‘verzamelplaats’. Het bundelt en ontsluit informatie van binnen en buiten de SW-sector. Enkele recente documenten zijn ontwikkeld door de Initiates file downloadKenniskring BRAVO.

Het onderdeel BRAVO-Algemeen bevat achtergronden die voor meerdere BRAVO-thema’s van belang zijn. Een Initiates file downloadstappenplan ‘Aan de slag met BRAVO’ helpt om keuzes en afwegingen rondom het ontwikkelen en organiseren van BRAVO-thema’s expliciet te maken.

Via het keuzemenu links van deze kolom navigeert u verder naar algemene achtergrondinformatie. De vergaarde informatie gaat ook over het maken van keuzes en het ontwikkelen van een stappenplan.

Contact

Wilt u ervaringen en/of documenten voor het kennisplein aanmelden? Stuur dan een bericht naar info.sbcm(at)caop.nl met vermelding van BRAVO. Heeft u vragen over het Kennisplein of wilt u meer informatie neem dan contact met projectleider Jessica van Zelst, Opens window for sending emailj.vanzelst(at)caop.nl.